Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ISO 9001

ISO 9001

Τι είναι το ISO 9001;

Το ISO 9001 είναι ένα από τα πρότυπα που εντάσσεται στην κατηγορία των προτύπων ISO 9000. Χρησιμοποιείται με σκοπό την αξιολόγηση και την συμμόρφωση των συστημάτων διαχείρισης. Ο στόχος του ISO 9001 είναι να εξασφαλίσει ότι η επιχείρησή μας(Sakispack A.E.) διατηρεί ένα αρκετά αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά στα αγαθά και τις υπηρεσίες της, έτσι ώστε να διατηρεί συνεχώς ικανοποιημένους πελάτες αλλά και υπαλλήλους.

Το ISO 9001 χρησιμοποιείται επίσης ως βάση για πολλά άλλα ειδικά πρότυπα, καθώς και ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα διαχείρισης προτύπων όπως τα ISO 14001 και ISO 45001.

 

ISO 9001

Γιατί είναι σημαντικό για την επιχείρησή μας το ISO 9001;

Είναι σημαντικό για την επιχείρησή μας να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που όχι μόνο ανταποκρίνονται, αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Ταυτόχρονα, η μείωση του κόστους παραγωγής και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μας στην αγορά όπου απευθυνόμαστε, είναι κρίσιμες παράμετροι για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης μας αλλά και γενικότερα όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 επιδεικνύει την ικανότητα του οργανισμού μας να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις δυσκολίες της αγοράς αλλά και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών μας.

Η εταιρεία μας που έχει επιτύχει πιστοποίηση κατά ISO 9001, είναι σε θέση να καταφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην οργάνωση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των προϊόντων, ταυτόχρονα με την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Download